header banner
Default

Çok küçük bir çiftlikte dünyanın en iyi peyniri üretiliyor


Table of Contents

  Ostegaarden çiftliğinde Jorn Hafslund tarafından üretilen ve yıllandırılmış bir tür gouda olan fanaost peyniri, dünyanın dört bir yanından 3 bin 472 çeşit peyniri geride bırakarak bu başarıya ulaştı. 30 yılı aşkın zamandır verilen Dünya Peynir Ödülleri’nde daha önce hiç bu kadar küçük bir çiftlik bu seviyede bir başarı elde etmemişti.

  Dünyanın en iyi peyniri küçücük bir çiftlikte üretiliyor

  Ostegaarden çiftliğinin, Norveç’e özgür bir tür olan kızıl ineklerden oluşan toplam 12 başlık bir sürüsü bulunuyor. Ancak bu 12 ineğin otladığı meralarda 14 farklı çeşit ot yetişiyor. Çiftliğin sahibi Hafslund, “Bu otların her birinin kendine özgü bir aroması var. Sütümüze benzersiz tadını veren de bu” ifadelerini kullanıyor.

  2006 yılından bu yana peynircilik yapan Hafslund, geçen yıl 20 ton fanaost üretti. Çiftlikte ayrıca camembert ve brie gibi peynirler üretiliyor.

  Dünyanın en iyi peyniri küçücük bir çiftlikte üretiliyor

  Dünya Peynir Ödülleri 2018’de Norveç’in Bergen şehrinde düzenlendi. 29 ülkeden 230 jüri üyesi 3000’den fazla peynir türünü kör tadımla tadarak bronz, gümüş, altın ve süper altın olmak üzere dört kategoriye ayırdı. Ödüller bu yıl İtalya’da yapılacak.

  SADECE 3 MALZEMEYLE ORTAYA ÇIKARABİLECEĞİNİZ ENFES TARİFLER

  Sources


  Article information

  Author: Christina Young

  Last Updated: 1702071841

  Views: 688

  Rating: 3.5 / 5 (120 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Christina Young

  Birthday: 1957-06-06

  Address: 4263 Johnson Flat Suite 611, Stokeston, NY 63665

  Phone: +3584443995139883

  Job: Art Director

  Hobby: Pottery, Backpacking, Metalworking, Aquarium Keeping, Traveling, Survival Skills, Running

  Introduction: My name is Christina Young, I am a priceless, spirited, intrepid, persistent, daring, unyielding, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.