header banner
Default

Investerer du i aksjer, gull, kryptovaluta eller penger i banken i en krise?


Table of Contents

  Bankkollapser, nesten finanskrise, spretne renter og fortsatt høy inflasjon.

  Temaene har preget nyhetsbildet den siste tiden – særlig etter den amerikanske nisjebanken Silicon Valley Bank kollapset.

  Siden finanskrisen har lite kunnet måle seg med avkastningen til aksjer, men med skyhøy prisvekst, stigende renter og enkeltbanker som krakelerer, kan man begynne å spekulere i om det er andre steder man bør spre pengene.

  Sources


  Article information

  Author: Arthur Booth

  Last Updated: 1698248404

  Views: 1272

  Rating: 4.1 / 5 (30 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Arthur Booth

  Birthday: 2013-06-20

  Address: 386 Sweeney Road Suite 615, Lowefurt, PA 12002

  Phone: +4037273518610892

  Job: Mechanic

  Hobby: Camping, Cooking, Meditation, Gardening, Quilting, Running, Telescope Building

  Introduction: My name is Arthur Booth, I am a rich, radiant, vibrant, Open, honest, forthright, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.