header banner
Default

Formålet med oppdateringen er å redusere energiforbruket til Ethereum-utvinning med 99,95 prosent


Ethereum, den nest største kryptovalutaen etter Bitcoin, skal snart igjennom «den viktigste og mest etterlengtede oppdateringen i Ethereums historie» melder Etherum

Ethereum har jobbet med oppdateringen i flere år.

Nå har de satt midten av september som tentativt tidspunkt for oppdateringen, som har fått navnet «The Merge» eller «sammenslåingen». Nå kommer en helt annen tilnærming til hvordan nye blokker med transaksjoner legges til Ethereum-blokkjeden.

Ethereum oppgir selv at de hvert år bruker like mye energi som Finland, men at de etter endringen vil kunne utvinne krypto 2000 ganger mer effektivt.

Fra arbeid til innsats

VIDEO: Ethereum ETH Price News Today - Technical Analysis Update, Price Now! Elliott Wave Price Prediction!
More Crypto Online

Proof-of-work, eller bevis gjennom arbeid, er konseptet som sikrer Ethereum-nettverket i dag.

Hver dag gjennomføres tusenvis av transaksjoner, disse samles i blokker som legges til blokkjeden.

En ny blokk blir sendt til alle nodene i nettverket, for å verifisere at den er gyldig. Avvik mellom ulike noder avslører juks. Gyldige blokker blir lagt til den varige blokkjeden, som inneholder alle historiske transaksjoner.

Mining – eller utvinning, er begrepet som brukes om det beregningsarbeidet som må gjøres i denne prosessen.

For å få lagt en ny blokk til kjeden, må man nemlig løse en oppgave som krever stor beregningskraft. Den første som løser oppgaven, får æren for å legge blokken til kjeden, og mottar en belønning i form av kryptovaluta. Så starter prosessen på nytt, med en ny blokk.

Det er denne mekanismen som har ført til racet med å bygge opp store maskinparker som bruker enorme mengder strøm, og sliter ut maskinvare i raskt tempo. Klimaavtrykket som følger har ført til forslag om forbud mot kryptovaluta, og at deler av IT-bransjen har tatt sterk avstand fra krypto-utvinning.

Bransjen er naturlig nok svært sensitiv for høyere strømpriser, og nylig flyttet Kryptovault fra Sør-Norge til Vesterålen, for å komme bort fra skyhøye regninger som truet lønnsomheten.

Må legge penger i potten

VIDEO: FRA 0,3 TIL 6 ETH EPIC PROFIT TUTORIAL Oppdatert Flash Loan Arbitrage
Dedue Investment Crypto Corp.

For å begrense energi-forbruket, innfører Ethereum nå Proof-of-stake, eller bevis på innsats, som allerede er i bruk i flere mindre kryptovalutaer.

Enkelt forklart vil de som utvinner, eller validerer, Ethereum, måtte legge kryptovaluta fra egen lommebok inn i en pott, for å garantere mot uærlig oppførsel. 

− Det gir sterke insentiver til aktiv og ærlig deltagelse i å sikre nettverket, uten å kreve stort energibruk, sier Ethereum.

Når en ny blokk skal legges til kjeden, velges en tilfeldig validerer. De som har lagt mye penger i potten, eller drevet med validering lenge, velges oftere. De som prøver seg på juks, mister pengene i potten.

Denne «valideringen» skal kunne kjøres fra en hvilken som helst laptop.

Ikke alle overbevist

VIDEO: Ethereum To Explode! - HUGE NEWS! 💰💰💰
Investing Made Simple - Nathan Sloan

Det nye konseptet har likevel fått kritikk. Kritikerne frykter at endringen vil legge mer penger i lommeboka til de rike, siden systemet gir fordeler til de som allerede sitter på mye Ethereum.

For å kunne delta som en «validerer» må brukeren legge 32 ETH inn i potten. I midten av august tilsvarer én ETH litt under 17.000 kroner, så de eller den som vil sette opp en slik konto, må ha en halv million kroner tilgjengelig.

Oppdatert: Da saken ble publisert sto det feilaktig at 32 ETH tilsvarer i underkant av 17.000 norske kroner, det er feil, Én ETH tilsvarer i underkant av 17.000 kroner.

Sources


Article information

Author: Aaron Foster

Last Updated: 1700094604

Views: 826

Rating: 4.9 / 5 (32 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aaron Foster

Birthday: 1956-06-02

Address: 6660 Matthew Knolls Suite 161, West Barbara, WA 03204

Phone: +4116131191909143

Job: Firefighter

Hobby: Animation, Painting, Hiking, Backpacking, Arduino, Orienteering, Chess

Introduction: My name is Aaron Foster, I am a cherished, talented, frank, dedicated, esteemed, intrepid, proficient person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.